Orlovskoe Pole, Naberezhnie Chelny

 

 

 

 

 

Talan, Naberezhnie Chelny, 2016, 104060 m2