Bogatyrskiy 4, 5 & 6, St. Petersburg

Client: ZAO “YIT Lentek”
Location: St. Petersburg, Severo-Primorskaya, Prospect Bogatyrskiy 4, 5 & 6
Size: 60.208 sqm
Year: 2006 – 2010